Tervetuloa palvelevaan ja kotimaiseen silmälasikauppaan!

Tietosuoja

Tervetuloa ostoksille uuteen verkkokauppaamme!

Luotettava ja nopea palvelu
Suomalaista työtä ja palvelua
Linssitykset omiin kehyksiin
Korjauspalvelut

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

silmalasikauppa.fi
Annaliisankatu 8
98100 Kemijärvi
info@silmalasikauppa.fi

Sallan Silmälasi (1995971-3)

Yhteyshenkilö: Juha Hietanen

Ylläpidämme asiakasrekisteriä asiakkaiden tiedoista ja tilauksista.

Mitä tietoja minusta kerätään?

Keräämämme tiedot ilmoittaa asiakas itse tilatessaan tuotteita tai ottaessaan meihin yhteyttä. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauslomakkeeseen täytetyistä tiedoista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, ladatuiden tiedostoiden kautta, sähköpostitse, puhelimitse ja sosiaalisen median palvelujen kautta.

 • Etunimi, sukunimi
 • Syntymäaika tai henkilötunnus
 • Laskutus- ja toimitusosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tilaustiedot
 • Silmälasiarvot ja mitoitustiedot
 • Lasku- ja maksutiedot
 • IP-osoite

Minkälaisin perustein henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) mukaiset perusteet:

 • Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
 • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen hoitamiseen
 • Tilauksen käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Markkinointitarkoituksiin

Tietoja käsitellään asiakkaan ja silmälasikauppa.fi väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Miten henkilötietoja säilytetään ja käsitellään?

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme välttämättömiä henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Lisäksi henkilötiedot voivat näkyä verkkokauppamme ylläpitäjälle mahdollisten päivitys ja selvitystilanteiden myötä. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Millaisia oikeuksia minulla on?

 • Tietojen tarkistus
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
 • Tietojen poisto
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
 • Tietojen rajaaminen tai suostumuksen peruutus
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa. Aiemmin annetun suostumuksen voi myös perua myöhemmin.

  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
 • Valitusoikeus
  Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

Evästeet

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen. 

Muokkaa evästeastuksia:  

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun oikean alakulman napista (ei mobiilissa). 

  

Sivustolla on käytössä seuraavat evästeet:  

 • Googlen evästeet: Kävijäseuranta, analytiikka
 • Complianz: Evästesuostumustyökalu 

Sivuston toteutus

Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa Netello Systems Oy. Yritys on ​toiminut jo vuodesta 1999 erilaisten verkkopalveluiden ja yrityssivustojen parissa. Tällä hetkellä palvelutarjontaamme kuuluvat esimerkiksi yrityssivustojen hakukoneoptimointi ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitävät julkaisujärjestelmät.

Jos sinulla on kysyttävää, tarvitset apua tai haluat antaa palautetta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, vastaamme mielellämme.

Katso yhteystietomme

Copyright © 2024 Silmalasikauppa.fi